zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení

  • Servis, revize a zkoušky všech druhů výtahů jak pro dopravu osob, tak pro dopravu nákladů.
  • Zajišťujeme inspekční prohlídky externími spolupracujícími institucemi.
  • Provádíme vedení dokumentace úprav, servisních zásahů, pravidelných preventivních prohlídek, plánování oprav apod....
  • Vlastními silami zajišťujeme opravy a pravidelný servis na všech druzích elektronických řízení výtahů